สถิติการเยี่ยมชม

097032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
36
333
66395
745
792
97032

Your IP: 54.226.23.160
Server Time: 2019-02-17 14:49:11

 

บทที่ การเคลื่อนที่ มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน

1.การเคลื่อนที่บนระนาบ

2.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

บทที่ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

1.ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง

4.ลูกตุ้มอย่างง่าย

5.พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก

บทที่ สมบัติเชิงกลของสาร

1.สมบัติเชิงกลของของแข็ง

2.สมบัติเชิงกลของของเหลว

บทที่ ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์

1.กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์

2.ก๊าซในอุดมคติ

3.ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ

4.กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

5.ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ

6.ระยะทางเฉลี่ย

7.ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค